0.00 EUR
Reģistrēties

Privātums

Iepērkoties SIA MINAPA interneta veikalā ofiss24.lv, Jūs brīvprātīgi nododiet savus datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un citus datus SIA MINAPA rīcībā.

Ar šo apstiprinām, ka Jūsu personas dati, kuri reģistrējoties vai iepērkoties mūsu interneta veikalā, ir nonākuši mūsu rīcībā, ir pilnībā aizsargāti, tiem nevar piekļūt trešās personas, tie netiek tiražēti, pārdoti vai kā citādi nodoti tālāk.

Jūsu dati tiek apstrādāti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar „Fizisko personu datu aizsardzības likumu”.

Drošības kods