0.00 EUR
Reģistrēties

Atteikuma tiesības

   1. Ja Pircējs ir patērētājs „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” (PTAL) izpratnē: „Fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību”, kurš slēdz distances līgumu, t.i. veic pirkumu interneta veikalā ofiss24.lv, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces iegūšanas valdījumā (piegādes brīža) neminot iemeslu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.

Tāpat, atteikuma tiesības nevar izmantot, ja precei, kas piegādāta ar kurjeru, konstatēti mehāniski bojājumi (skrāpējumi,  nobrāzumi, iespiedumi, u.c.) un tas nav bijis norādīts preces saņemšanas brīdī.

Preces saņemšanas momentā, lūdzu, pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai. Pamanot acīmredzamus iepakojuma vai preces bojājumus,uzstājiet, lai kurjers tos fiksē preces piegādes pavadveidlapā – tas palīdzēs noteikt, vai prece ir bojāta piegādes laikā! Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī.

2. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Lūdzu, ņemiet vērāka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei - tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā!

3. Izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos (tai skaitā - trūkstošu vai būtiski bojātu iepakojumu).

Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.  ofiss24.lv saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā, vai kā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jābūt saglabātiem  pirkumu apliecinošiem dokumentiem (rēķins, pavadzīme, čeks, vai kvīts). 

4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu, piemēram, izmantojot Atteikuma veidlapas paraugu jāinformē SIA MINAPA, juridiskā adrese Kr.Barona iela 32, Rīga, LV-1011, telefons +371-25577822, e-pasts info@ofiss24.lv par lēmumu atteikties no šī līguma. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu jānosūta pirms atteikuma tiesību terrmiņa beigām.

5. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, Jūsu pienākums ir ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atteikuma paziņojuma iesniegšanas (aizpildītas atteikuma veidlapas nosūtīšanas) atgriezt preci SIA MINAPA uz adresi Kr.Barona iela 32, Rīga, LV-1011 un segt ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (ja neesat vienojušies ar ofiss24.lv pārstāvi savādāk).

6. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības, interneta veikalam ofiss24.lv ir pienākums ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad ticis saņemts Jūsu atteikuma paziņojums, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas.  ofiss24.lv patur tiesības naudas atmaksu aizturēt līdz brīdim, kad prece saņemta atpakaļ un veikta preces tehniskā un vizuālā stāvokļa novērtēšana. Interneta veikals ofiss24.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Drošības kods